Sunday, December 31, 2006

Photobucket - Video and Image Hosting

2 Comments:

At 11:17 AM, Anonymous Anonymous said...

el-loo7a gameela awi beghad el nazar 3an heya 3ayza t2ool eh...! Ikhtyaar 7elw..!

momken tekoon zawba3a gahla...
aw thawra bedoon ro2ya wad7a..!
aw ghoroor a7maq..
aw 7ob a3ma...

mommken yekoon ikhraas borkaan..
iskaat thawra...
takmeem za3eem...
aw... i3daam Sadam...!

fel awel wel akher gameela..!

 
At 6:16 PM, Blogger Dananeer said...

خلينا نقول حدث مفاجىء
خبطنى

 

Post a Comment

<< Home